Punk

2005175-ramones-gammal-lp-skiva

Under 70-talet växte den subkultur fram som snart skulle bli benämnd som Punk. Idag förknippas punk främst med musik men från början var det främst en livsstil och kultur som hade syftet att vända sig emot kommersialiseringen. Med andra ord var konsumtion inte ett ord som stod högt i kurs och de kläder man valde skulle helst se lagade ut eller till och med hemmasydda.

Ganska snabbt växte även musikgenren punk fram. Även här fanns den röda tråden med ”Skapa eget” och protesterna mot samhällets struktur. Musiken var relativt enkelt uppbyggd och texterna var provokativa, utmanande och tydliga.

Musikmässigt ses bandet The Ramones som ett föregångsband. De sa sig själva inte vara något punkband men den stil som de hade togs snabbt upp av kommande band som mer än gärna uttryckte sina positiva åsikter om punkkulturen.
Idag finns punken främst kvar som en musikstil. Visserligen finns det även en del klädbutiker som valt att specialsera sig på de provokativa kläderna. Däremot har synen på kommersialism uppenbarligen förändrats då dessa butiker kan sälja kläder i punkstil med relativt höga priser.