Dub

Dub är en subgenre av reggae som växte fram på 60-talet. Denna typ av elektronisk dansmusik består av remixar av andra låtar där man mestadels tog bort sången och förstärkte trummor och bas. Man använde sig även av effekter såsom eko och reverb och ibland förekommer dubbningar av utklipp från sången. Termen dub har många betydelser inom genren. Det kan bland annat betyda att man förstärker trummor och bas.

På 90-talet i London började olika subgenrer av dub växa fram. Några utav dessa är 2-step garage, drum ’n’ bass och broken beat. I 2-step används mycket taktförskjutningar och synkoper där man bryter upp den vanliga 4-takten för att göra musiken mer intressant. Synkoper innebär att man markerar slagen emellan taktslagen. Ex. 1 o 2 o 3 o 4 där alla ”o” är synkoper. Mot slutet av 90-talet började man kombinera dub med 2-step. Tillsammans med influenser från drum ’n’ bass och broken beat växte en mörkare och mer experimentell variant av musiken fram. Dessa låtar släpptes till en början som bonuslåtar på 2-step skivor. Termen dubstep började dock inte användas för att beskriva genren förrän 2002.

Utmärkande för dubstep är wobbelbas. Det innebär att en utdragen baston manipuleras rytmiskt med hjälp av datorn för att producera ljud som låter ”wub”. Precis som i 2-step är rytmen väldigt viktig, då den består av ett flitigt användande av synkoper och irrationella takter, exempelvis trioler. Basdropp är en annan typisk del inom dubstep. Det betyder att musiken stannar upp helt, varpå basen gör en tonsänkning som följs av att musiken kommer tillbaka mycket intensivare än innan. Tempomässigt så är det vanligt att låtarna ligger runt 140 bpm (beats per minute).

Under 2000-talet har dubstep växt och blivit populärt även utanför England. Detta har såklart lett till att många andra musikstilar influerats. Samlingsnamn för dessa stilar är post-dubstep. 2011 blev en typ av post-dubstep – brostep – mycket populär tack vare den amerikanske artisten Skrillex. Eftersom Skrillex har blivit så stor tror de flesta att hans musik är ”äkta” dubstep. Detta har fått kritik av inbitna dubstepfans som hävdar att brostep är för aggressivt och har för mycket fokus på mellanregister istället för basregister.

Brostep soundet har även fångat intresset hos vissa metalband, däribland Korn. Deras album från 2011 innefattar samarbeten med diverse dubstepartister, Skrillex är en av dem. Det har gett upphov till subgenren metalstep.